Kastaalia Koolituskeskus on Cambridge’i ülikooli eksamikeskuse poolt akrediteeritud õppeasutus ja Cambridge’i eksamite ettevalmistuskeskus.

Põhitegevusena valmistame õpilasi ette mitmesugusteks rahvusvahelisteks eksamiteks, eelkõige Cambridge’i ülikooli eksamiteks: inglise keel lastele (YLE), inglise keel eri tasemetele (A2 kuni C2): KET, PET (põhikoolieksami tase), FCE (gümnaasiumieksami tase), CAE, CPE, IELTS.

Alates aastast 2006 on Kastaalia koolituskeskus ainus õppeasutus, mis valmistab võõrkeele õpetajaid ette Cambridge’i ülikooli õpetajaeksamiteks (TKT, TKT YL, TKT KAL, TKT CLIL) ning pakub selles valdkonnas laias valikus inglise keele ja keeleõpetamise täienduskoolitusi. Kõikide Cambridge’i ülikooli eksamite tulemusi tunnistatakse kogu maailmas.

Kastaalia Koolituskeskus valmistab õpilasi ette mitmesugusteks keeleeksamiteks, alustades riigieksamitest ja lõpetades kõrgema taseme rahvusvaheliste võõrkeele sertifikatsioonieksamitega.

Kui kavatsete minna välismaale õppima, töötama või elama, aitame Teil valida Teie plaanidele ja eesmärkidele kõige paremini vastava rahvusvahelise keeleeksami.

Pakume mitmesuguseid suhtluskeele tasemekursusi 0-tasemest edasijõudnuteni.

Kursustel pannakse suurt rõhku keele kvaliteedile, rääkimis- ja kuulamisoskusele.

Kõiki tasemekursusi alates kesktasemest võib läbida ka rahvusvaheliste eksamite ettevalmistuskursustena või erialakeele tasemekursustena.

Meil saab õppida inglise, saksa, prantsuse, itaalia ja hispaania keelt, samuti eesti keelt kas inglise keele või vene keele baasil ning vene keelt kas inglise keele või eesti keele baasil.

Samuti korraldame eesti keelt emakeelena kõnelejatele ametialase õigekeelsuse kursusi.

Lektorid: kvalifitseeritud võõr- ja emakeele õpetajad, kel on vähemalt magistrikraad või sellega võrdväärne haridus.

Kastaalia’s YOUNG LEARNER courses:

Koolituskeskus Kastaalia OÜ kutsub lapsi osalema inglise keele algtaseme kursustel järgmistes vanusegruppides:

 • 4–6aastased lapsed – 0-tase
 • 4–6aastased lapsed – algajate tase
 • 7–10aastased lapsed – algajate tase
 • 7–10aastased lapsed – taasalgajate tase

Alates 11. eluaastast moodustakse grupid keeletaseme järgi:

 • taasalgajate tase
 • eel-kesktase
 • kesktase
 • edasijõudnud

Kursuse kirjeldus:

 • kursuse raames õpitakse uusi sõnu, kasutades neid rollimängudes ja vabas vormis suheldes;
 • kursusel tutvutakse ka keelestruktuuridega (grammatikaga), vastavalt valitud tasemele;
 • kursusel pannakse suurt rõhku keele kvaliteedile, rääkimis- ja kuulamisoskusele ning lapsesõbralikkusele;
 • tunde viivad läbi kvalifitseeritud, rahvusvaheliste tunnistustega ning kogemustega pedagoogid.

Kursuse lõpus on kõigil soovijatel võimalus sooritada lisatasu eest rahvusvaheline Cambridge’i ülikooli eksam, kas YLE (Young Learner English), KET/A.2 (Key English Test), PET/B.1 (Preliminary English Test) või FCE/B.2 (First Certificate English). Eksami edukalt läbinu saab eluaegse kehtivusega sertifikaadi, mida aktsepteeritakse kogu maailma koolides, s.h. Eesti Vabariigi inglise keele süvaõppega koolides. Eksam toimub Kastaalia keskuses.
 
Kursuse lõpus on kõigil soovijatel võimalus sooritada lisatasu eest rahvusvaheline Cambridge’i ülikooli eksam, kas YLE (Young Learner English), KET/A.2 (Key English Test), PET/B.1 (Preliminary English Test) või FCE/B.2 (First Certificate English). Eksami edukalt läbinu saab eluaegse kehtivusega sertifikaadi, mida aktsepteeritakse kogu maailma koolides, s.h. Eesti Vabariigi inglise keele süvaõppega koolides. Eksam toimub Kastaalia keskuses.

Kastaalia vilistlaste tagasiside