Õpetajate keskus

Home / Õpetajate keskus

Pakume täiendusõpet õpetajatele, koolitajatele ja teistele haridustöötajatele.

Võõrkeele õpetajatele, sealhulgas inglise keele õpetajatele

TKT (inglise keele õpetajate professionaalsete teadmiste test, mille koostab ja viib läbi Cambridge’i Ülikool). Test on mõeldud eri tasemete (alg- ja põhikooli, gümnaasiumi ja täiskasvanuõppe) võõrkeele õpetajatele, kusjuures eelkõige algajatele õpetajatele või neile, kes alles tahavad inglise keele õpetajateks kvalifitseeruda, sest antud eksam ei eelda eelnevate eksamite sooritamist ega nõua inglise keele oskust tõendavaid dokumente. Kogenud õpetajatele annab see eksam võimaluse laiendada oma teadmisi inglise keele ja teiste keelte õpetamise valdkonnas, kindlustada enda kui spetsialisti staatust ning arendada edukalt oma professionaalset karjääri.
Eksam toimub Cambridge’i eksamite keskuses Tallinna Ülikoolis, iga moodul eraldi. Cambridge’i Ülikooli väljastatud sertifikaat kehtib eluaeg.

Inglise keele õpetajatele

TEACHING FOR EXAMS. Kuidas valmistada eri tasemel õpilasi ette riigi- ja rahvusvahelisteks eksamiteks. Samuti tutvustatakse koolitusel EL uusi standardeid võõrkeele õpetamises ning võõrkeele tasemete A.1 kuni C.1 uusi nõudmisi (võõrkeele tasemete uued standardid kehtivad alates 01.01.2015).

Algkooli õpetajatele

Teaching Young Learners TKT YL (YOUNG LEARNERS). Võõrkeele õpetajatele mõeldud metoodika täienduskoolitus, mis tutvustab võõrkeele õpetamise uusi eesmärke ning EL uusi standardeid võõrkeele õpetamises, samuti keeleõpetuse aluseid nooremas kooliastmes ja õppestrateegiate arendamist keeleõppe kaudu. Täienduskoolituse raames toimub kolm eraldi töötuba:

1. kuidas valida ja hinnata sobivaid kooliõpikuid;
2. kuidas parandada keelevigu ning hinnata kirjutamist ja rääkimist;
3. kuidas toetada võõrkeele õppimist varajases eas.

Aineõpetajatele

TKT CLIL – ingliskeelne LAK-õpe. Kuidas õpetada oma ainet inglise keeles; ingliskeelse LAK-õppe uued meetodid, standardid, õpetamisallikad. Lisaks pakub see koolitus inglise keele õpetajatele teistsugust vaadet keeleõppemeetoditele ning annab nõu, kuidas õpetada nõrgemaid õpilasi ja toetada keeleõppimist. Koolitus on kaheosaline: esimese osa moodustab inglise keele baaskursus, teise osa metoodikakursus. Koolituse lõpus on võimalus sooritada TKT CLIL eksam, mis tagab õiguse anda erinevate õppeainete tunde inglise keeles.

Soovin täiendavat infot õpetajate täienduskoolituse kohta