Cambridge’i eksamid

Home / Cambridge’i eksamid

Ettevalmistuskursused inglise keele riigi- ja rahvusvahelisteks eksamiteks

Kastaalia Koolituskeskus OÜ on tunnistatud Cambridge’i ülikooli eksamite ettevalmistuskeskus

 • Võimalik on valida kolme rahvusvahelise eksami baasil koostatud kursuse vahel: CAE,

 • IELTS AM ning IELTS GM. Need inglise keele koolitused sobivad ideaalselt ka riigieksami ettevalmistuseks.

 • Õppimine toimub 4-6 liikmelistes rühmades.

 • Õpilane läbib enne kursuse algust tasemetesti ning igale õpilasele lähenetakse individuaalselt vastavalt tema tasemele ja valitud eksamile. 

  IELTS ettevalmistuskursus rahvusvaheliseks eksamiks

  Ettevalmistuskursused inglise keele rahvusvaheliseks eksamiks on mõeldud nii gümnaasiumi- kui ka kõrgkooliõppuritele alates kesktasemest kuni kõrgtasemeni. Kursus põhineb Cambridge’i Ülikooli rahvusvahelise sertifikatsioonieksami ettevalmistusmaterjalidel ning eelnenud aastate IELTSi eksami materjalidel. IELTSi tunnistus võimaldab alustada bakalaureuse- ja magistriõpinguid Euroopa, Ameerika, samuti Austraalia, Aasia ja Aafrika juhtivates ülikoolides. Kursusel tehakse põhjalikku tööd eksami kõigi viie koostisosaga: kuulamise, kirjutamise, lugemise, grammatika ja kõnelemisega. Erilist tähelepanu pööratakse grammatikale, kirjutamisele ja sõnavarale.

  CAE/CPE ettevalmistuskursus rahvusvaheliseks eksamiks

  Kõrgetasemeline inglise keele riigi- ja rahvusvahelise eksami ettevalmistuskursus nii gümnaasiumi- kui ka kõrgkooliõppuritele. Kursus põhineb Cambridge’i Ülikooli rahvusvahelise sertifikatsiooni teise astme eksami (The Cambridge Certificate in Advanced English) ettevalmistusmaterjalidel ning eelnenud aastate CAE/CPE eksami materjalidel. Tunnistus võimaldab alustada bakalaureuse- ja magistriõpinguid Euroopa, Ameerika, samuti Austraalia, Aasia ja Aafrika juhtivates ülikoolides. Kursusel tehakse põhjalikku tööd eksami kõigi viie koostisosaga: kuulamise, kirjutamise, lugemise, grammatika ja kõnelemisega. Erilist tähelepanu pööratakse lugemisele, kirjutamisele ja sõnavarale.

Kastaalia vilistlaste tagasiside:

…Tahaks öelda veel seda, et see kursus andis mulle kõvasti rohkem kui 3
eelnevat aastat, kus olin käinud. Paranes nii kuulamisoskus, kirjutamine kui

ka grammatika. Kokkuvõtteks võin öelda, et jäin õpetaja ja tundidega väga
rahule. Suured tänud! ( IELTS GM ettevalmistuskursus, riigieksam Year 12)

With this letter I want to thank You for Your teaching :). For me Your
courses were just a lifetime experience. Thank You very much…!:) ( IELTS AM ettevalmistuskursus, riigieksam Year 12)

… The oral part was passed perfect. 20 points. I was surprised, I didn’t think, that I would do it so good. And I am grateful to You. Thank you, dear Teacher, that you gave me such useful information. I have learnt from you those things that I haven’t got at school. (IELTS AM ettevalmistuskursus, riigieksam Year 12)

… Your tactic was really good and wise. I visited your lessons with pleasure, because studying English with you was real entertainment, though it multiplied my knowledge of English, which helped me to get such high results…

…I applied for places in Tartu University and Tallinn University of Technology, both for technology of information. I succeeded in both and now I’m a student of Tallinn Univesity of Technology. (IELTS AM ettevalmistuskursus, riigieksam Year 12) 

…I’ve got to know my result today. It is 7.5 !!!! (IELTS Academic Module, note by L..J.) I’m so happy I passed it!!!!:)) Thank you very-very much!!! I’m very glad I’ve got such a good teacher!!! (IELTS AM ettevalmistuskursus)

…IELTS’i sooritamine heale tulemusele ei oleks olnud võimalik selle kursuseta, õppejõu positiivne suhtumine ja julgustamine olid suureks abiks. Meile meeldis kursuse ülesehitus, teemad olid loogiliselt järjestatud ning materjalid asjakohased. Koduste ülesannete kontrollimine ja tagasiside andmine aitasid kinnistada õpitut. Osavõtjate optimaalne arv võimaldas personaalset lähenemist, mis omakorda arendas iseseisvalt mõtlemist ja analüüsimisoskust. IELTS läbimängimine kursuse raames andis kindlustunde reaalse eksami sooritamise ajal.

Positiivsed eksami tulemused tegid võimalikuks meie soovi õppida välismaa ülikoolis, sel sügisel alustame magistriõpinguid Jyväskylä ülikoolis. (IELTS AM ettevalmistuskursus)

Kastaalia Koolituskeskus OÜ on akkrediteeritud Cambridge’i ülikooli

eksamite ettevalmistuskeskus